Κοινωνικά Πρότυπα/Κοινωνικές Νόρμες (Social Norms)

Κατά την προσέγγιση των Κοινωνικών Νορμών, η συμπεριφορά μας επηρεάζεται από λανθασμένες αντιλήψεις για το πως άλλα μέλη των κοινωνικών ομάδων σκέφτονται και δρουν.