Παλινδρόμηση προς το Μέσο (Regression to the Μean)

Ένα ασυνήθιστο γεγονός θα ακολουθηθεί από ένα πιο συνηθισμένο, πολύ απλά επειδή τα συνηθισμένα συμβαίνουν πιο συχνά. Για παράδειγμα, παρατηρήθηκαν σε έρευνες ότι όταν σε κάποιο παίγνιο ένας παίκτης πετύχαινε ένα σκορ πολύ πάνω του μέσου, την επόμενη φορά που ερχόταν η σειρά του πετύχαινε σκορ πολύ κοντά στο μέσο σκορ. Από την άλλη κάποιος που πετύχαινε πολύ χαμηλά, την επόμενη βρισκόταν κοντά στο μέσο.