Η πλάνη του Προγραμματισμού (Planning fallacy)

Οι άνθρωποι τείνουν να υποτιμούν τον χρόνο που θα τους χρειαστεί για να ολοκληρώσουν μια εργασία, συχνά, αγνοώντας μια αντίστοιχη εμπειρία του παρελθόντος.