Το κόστος της Υπερβολικής Αυτοπεποίθησης (The cost of Overconfidence)

Οι άνθρωποι τείνουν να έχουν την πεποίθηση ότι είναι καλύτεροι από τον μέσο όρο σε πολλές πτυχές της ζωής τους και συνήθως σε τομείς που έχουν να κάνουν με γνώσεις και δεξιότητες. Για παράδειγμα σε ερωτήματα και έρευνες που έγιναν ανά καιρούς φάνηκε πως ακόμα και όταν είχαν δηλώσει οι ερωτηθέντες πως ήταν 99% σίγουροι για την απάντηση που έδωσαν, αποδείχτηκαν λάθος κατά 40%.