Νοητικοί Υπολογισμοί (Mental Accounting)

Οι άνθρωποι τείνουν να δίνουν στα χρήματα συγκεκριμένες ονομασίες με βάση τον σκοπό που αυτά θα χρησιμοποιηθούν ή από πού προήρθαν (πχ. «από τυχερά παιχνίδια», «για διακοπές»). Όταν γίνεται αυτό, τότε στα συγκεκριμένα χρήματα καταργείται η έννοια της ανταλλαξιμότητας του χρήματος, δηλαδή ότι οι χρηματικές μονάδες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για πολλούς και διαφορετικούς σκοπούς, όπως τα υπόλοιπα χρήματα που έχουν στην κατοχή τους.