Υπερβολική Προεξόφληση (Hyperbolic Discounting)

Η τάση των ανθρώπων να εκτιμούν/αξιολογούν διαφορετικά τα πράματα στο παρόν σε σχέση με το μέλλον. Με άλλα λόγια τείνουν να προτιμούν τα άμεσα αποτελέσματα από τα έμμεσα και τα ετεροχρονισμένα, ακόμα και όταν αυτά υπερτερούν κατά πολύ. Για παράδειγμα, κάτι χαμηλότερο σε αξία στο παρόν, από το να το δεχτούν στο μέλλον το ίδιο αντικείμενο αλλά με μεγαλύτερη άξια.