Η πλάνη του Τζογαδόρου (Gambler’s Fallacy)

Η πιθανότητα της επιτυχίας μοιάζει πιθανότερη μετά από μια σειρά προηγούμενων επιτυχιών, αυτό που λέμε momentum. Η πεποίθηση ότι οι μελλοντικές πιθανότητες επηρεάζονται από προηγούμενα γεγονότα στις περισσότερες περιπτώσεις είναι απλά μια πλάνη.