Το τίμημα της Ιδιοκτησίας (Endowment Effect)

Οι άνθρωποι είναι διατεθειμένοι να πληρώσουν λιγότερο για να αγοράσουν κάτι που δεν τους ανήκει από όσο θα δεχόταν να πουλήσουν το ίδιο αντικείμενο σε περίπτωση πώλησης του από τους ίδιους.

Με άλλα λόγια η κατοχή ενός αντικειμένου το καθιστά να έχει μεγαλύτερη αξία για τον κάτοχο του.