Η πλάνη της Επιβεβαίωσης (Confirmation bias)

Η τάση να ψάχνουμε και να εστιάζουμε στις πληροφορίες, οι οποίες επιβεβαιώνουν την αρχική μας πρόβλεψη.

Για παράδειγμα κάποιος ο οποίος υποστηρίζει μια συγκεκριμένη μάρκα ρούχων, θα ψάξει και θα στηριχτεί στα στοιχεία και σχόλια άλλων πελατών που υποστηρίζουν την ίδια άποψη, αγνοώντας τα αρνητικά σχόλια και στοιχεία που ενδέχεται να υπάρχουν.