Το φαινόμενο του ΙΚΕΑ (IKEA Effect)

Η τάση των ανθρώπων να εκτιμούν την αξία ενός αντικειμένου σε υψηλά επίπεδα όταν οι ίδιοι έλαβαν μέρος στην συναρμολόγηση ή δημιουργία του ανεξαρτήτως της ποιότητα του αποτελέσματος, όπως συμβαίνει με τα έπιπλα του ΙΚΕΑ.